Водата не тече. Каква е причината за това?

Има няколко възможни причини: • Водният резервоар е празен. Напълнете с вода. • Резервоарът за вода не е поставен правилно. Проверете дали е поставен правилно. • В уреда има натрупан варовик. Отстранете котления камък от уреда.