Защо машината „щрака“, докато приготвя млечна пяна или горещо мляко?

Шумът идва от вградения електромагнитен вентил, който го генерира оптимално в зависимост от избраната настройка на млечната пяна. Електромагнитният клапан контролира подаването на въздух в зависимост от настройките на млечната пяна за напитката.