Защо моята напълно автоматична кафе машина се изключва автоматично?

Вашата кафемашина е настроена да се изключва автоматично 15, 30, 60 или 90 минути след като машината приключи работа. Можете да изберете съответно режим на автоматично изключване чрез дисплея под бутона за настройка. За повече подробности вижте инструкциите за работа. Във фабричните настройки напълно автоматичната кафемашина е предварително настроена на време за автоматично изключване от 15 минути поради законовите разпоредби.