Защо сензорният дисплей не реагира?

Почистете сензорния дисплей с мека влажна кърпа. След това внимателно полирайте стъклената повърхност с мека суха кърпа. Не използвайте агресивни почистващи препарати. Ако подозирате неизправност, кафе машината трябва да бъде прегледана от оторизиран сервизен партньор. Свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти: [email protected]