Защо One Touch Cappuccino Block не засмуква мляко?

Уверете се, че металната тръба за мляко, която е потопена в млякото, не е запушена.Уверете се, че маркучът е правилно прикрепен към аксесоара, за да предотвратите засмукване на въздух.След като уредът се изключи и охлади, почистете отвора за чучура на аксесоара One Cappuccino.Не забравяйте, че този аксесоар трябва да се почиства след всяка употреба.