Каква е разликата между настройката за мелница и настройката за сила на кафето?

Мелничката може да се регулира от фина до груба. Това регулира фиността и размера на смлените кафеени зърна, което означава, че можете също да регулирате вкуса и аромата според вашите лични предпочитания. Колкото по-фино е нивото на смилане (плъзгачът се премества наляво), толкова по-интензивно се извличат различните вкусове от кафето. При настройка на силата на кафето (брой зърна на дисплея), напълно автоматичната кафе машина променя количеството смляно кафе. Можете да избирате между изключително лек и изключително силен.