Каква е целта на светлинния пръстен в основата на машината?

Когато машината е включена, основата е ярко осветена. Можете да включите или изключите светлината в настройките. Различните функции на светлината са обяснени по-долу:
• Когато машината е изключена, основата не свети.
• Когато светлината дискретно пулсира, това показва, че се приготвя напитка или се изпълнява цикъл на почистване.
• Когато светлината мига, е необходимо действие от потребителя – това също се показва на дисплея.
• Цялата обща информация като предупреждения се показва на контролния панел.