Какви са настоящите гаранционни разпоредби на WMF?

Тук можете да намерите подробни гаранционни условия.