Какво трябва да направя, ако токът спре по време на цикъл?

Уредът ще се рестартира автоматично, когато захранването се възстанови и е готов за нов цикъл.