Кога ще получа актуализация на софтуера за автоматична кафе машина WMF Perfection 600?

Актуализациите на софтуера за напълно автоматичната кафе машина WMF Perfection 600 се предоставят на нередовни интервали.
Важно е вашето устройство да е свързано към вашата мрежа поне за кратък период от време след стартиране на кафе машината. - Имате възможност да бъдете свързани постоянно или само за кратък период от време. Можете да зададете това в менюто. Ако сме предоставили нова версия на софтуера, продуктът ще отрази това следващия път, когато го стартирате и можете да извършите актуализацията или да я отложите.