Кои кафе на зърна мога да използвам за моята напълно автоматична кафе машина WMF Perfection?

Известно е, че кафето е въпрос на вкус. По същество всички видове кафе на зърна са подходящи за напълно автоматичните кафемашини WMF. Единственото изключение: Кафе на зърна, които са третирани с добавки (напр. захар) по време или след изпичане, са неподходящи. Използването на такива смеси от кафе може да повреди мелничката. Всички произтичащи от това разходи за ремонт не се покриват от гаранционните условия. Препоръчваме: първокласни кафета от нашата местна пекарна Kultbohne.