Млякото не се разпенва, когато влезе в чашата. Каква може да е причината?

В този случай изпълнете следните стъпки: - Проверете настройките на вида напитка, която искате да приготвите. - Извършете един или повече цикъла на почистване на млечната система. - Почистете частите на системата за мляко и тръбата за мляко според инструкциите на дисплея или в Инструкциите за експлоатация.