Уредът не работи. Каква е причината за това?

След като изпълните стъпките в Инструкциите за експлоатация, за да стартирате уреда, трябва да се уверите, че щепселът работи правилно. За да проверите това, включете друг електрически уред в контакта. Ако уредът все още не работи, не се опитвайте сами да разглобявате или ремонтирате уреда. Вместо това трябва да се свържете с нашето обслужване на клиенти: или да се обадите на горещата линия.