Install-filter-and-fill-water-tank-600

Пълнене на резервоара за вода – серия 600

Descaling-600

Декалциране – серия 600

Click-Clean

Click & Clean – серия 600

Emtpying-Drip-Tray-600

Изпразване на тавата за отцеждане – серия 600

Rinsing-Milk-System

Система за изплакване на млякото – серии 700 & 800

Long-Cleaning-Program

Дълга почистваща програма – серии 700 & 800

Filling-Water-Tank

Пълнене на резервоара за вода – серии 700 & 800

Emptying-Drip-Tray

Изпразване на тавата за отцеждане – серии 700 & 800

Emptying-Coffee-Grounds-Collector

Изпразване на контейнера за утайка от кафе – серии 700 & 800

Descaling

Декалциране – серии 700 & 800